Zasady wysyłki zamówień

Na strona zawiera tresc excerpt na temat zasad wysylania.

W celu zapoznania się z całą treścią regulaminu odwiedź Regulamin sklepu.

§ 2 Zamówienia

 1. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet, zarówno dla klientów prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących zakupu w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością (dalej Przedsiębiorcy), jak i dla klientów dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej Konsumenci).
 2. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
  1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, 24h na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego; zamówienia złożone w ten sposób w dni wolne od pracy, będą realizowane od następnego dnia roboczego.
  2. Telefonicznie, pod numerami telefonów +48 61 827 42 50, +48 601 38 99 66, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.
  3. Faxem, pod numerem + 48 61 22 32 783 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego polega na wybraniu produktów zawartych w ofercie Sklepu, wskazaniu ich ilości, wybraniu sposobu ich dostawy oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku o treści “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Zamówienie złożone telefonicznie lub faxem powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. Rodzaj zamawianych produktów i ich ilość;
  2. Wskazanie rodzaju żądanego rachunku (paragon/faktura VAT);
  3. Dane klienta niezbędne do dokonania wysyłki, ewentualnie także do wystawienia faktury VAT, a co najmniej imię i nazwisko (nazwę), adres dostawy;
  4. Wskazanie sposobu dostawy.
 5. Zamówienia będą realizowane według kolejności ich dokonania oraz według daty wpłynięcia należnej kwoty na konto. W przypadku, gdy kupującym będzie Konsument, zamówienia będą realizowane w terminie 10 dni od otrzymania zamówienia.
 6. Jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane ze względu na podanie przez klienta nieprecyzyjnych lub nieprawdziwych danych w postaci: adresu e-mail, numeru telefonu itp., pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia; Sprzedający podejmie próbę kontaktu z klientem celem usunięcia wątpliwości. W przypadku, gdy wątpliwości nie będą możliwe do usunięcia, Sprzedający odstąpi od realizacji zamówienia i zwróci klientowi zapłaconą kwotę.
 7. Złożenie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli będące ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Klient jest związany złożoną ofertą do momentu otrzymania odpowiedzi Sprzedającego o potwierdzeniu lub odmowie przyjęcia zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, które nastąpi w formie elektronicznej poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail, na podany przez niego adres.
 8. Po zawarciu umowy klient otrzyma podany przez siebie adres wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie istotnych elementów zamówienia, tj. przede wszystkim cenę zakupu, numer zamówienia, formę płatności, przewidywany czas dostawy.

§ 3 Płatności

Sklep akceptuje następujące formy płatności
 • Wysyłka kurierska pobraniowa GLS - 10 zł
 • Odbiór osobisty w siedzibie w Poznaniu - przedpłata, karta kredytowa lub gotówka - 0 zł
 • Przedpłata na konto (przelew bankowy) - 10 zł

W przypadku zamówienia powyżej 100 zł, wysyłka jest bezpłatna.

Dane do przelewu
 • Unwash Polska, ul. Bogusza 6, 61-611 Poznań
 • Numer konta bankowego - Bank BZWBK PL - 22 1090 1737 0000 0001 3104 6040

Przy przedpłacie na konto zamówiony towar jest wysyłany po zaksięgowaniu danej wpłaty.

Przy wyborze płatności przelewem czas oczekiwania na wpłynięcie środków na nasze konto to 7 dni roboczych. W przypadku braku płatności w tym czasie zamówienie będzie anulowane.

§ 4 Dostawa

 1. Koszty dostawy zamówienia, pobrania, ubezpieczenia przesyłki oraz inne koszty związane z dostawą zamówionych produktów pokrywa klient. Ostateczna kwota zamówienia, z wyszczególnionymi należnościami z tytułu dostawy jest komunikowania klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 2. Przesyłki realizowane są na terenie całego kraju. W przypadku wysyłek zagranicznych, dla pozostałych produktów, jedyną formą płatności jest przedpłata na konto po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy.
 3. Zamówienia pobraniowe złożone do godz. 10:00 powinny być realizowane tego samego dnia. W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie / wyczerpania asortymentu, klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie lub otrzymać towar w późniejszym terminie.
 4. Wszystkie przesyłki, są realizowane za pośrednictwem kuriera GLS.
 5. Sprzedający dokłada wszelkich starań zabezpieczając towary do wysyłki, aby dotarły do klienta w stanie nieuszkodzonym.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą, który dokona zamówienia z płatnością za pobraniem a nie odbierze przesyłki, w celu ponownego dokonania zamówienia będzie musiał w pierwszej kolejności pokryć koszty dostawy i zwrotu poprzedniego zamówienia. W przypadku klientów będących Konsumentami, Sprzedający uprawniony będzie do odmowy realizacji nowego zamówienia.

§5 Reklamacja i zwroty

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada względem klienta za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa.
 3. W przypadku stwierdzenia przez klienta, że dostarczony towar jest niezgodny z umową (wadliwy) należy złożyć reklamację. Zalecane jest złożenie reklamacji drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu. Wysyłka może być dokonana listem poleconym, paczką lub inną formą przesyłki, na adres siedziby Sprzedającego, z dopiskiem: “Reklamacja”. Klient może również kontaktować się ze Sklepem w kwestii reklamacji w każdy inny sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu (email, telefonicznie, za pośrednictwem formularzy online).
 4. Jeżeli klient jest Konsumentem, otrzyma on informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający dostarczy Konsumentowi produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru wraz z innymi poniesionymi kosztami. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. Sprzedający nie udziela na sprzedawane produkty osobnej, własnej gwarancji w rozumieniu art. 577 i nast. Kc. Jeżeli na dany produkt została udzielona gwarancja przez producenta (importera), fakt ten będzie odnotowany w opisie produktu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. W takim przypadku uprawnienia klienta z gwarancji określać będą postanowienia karty gwarancyjnej lub inne oświadczenia producenta (importera). Nawet jednak w takim wypadku, podmiotem zobowiązanym z gwarancji będzie producent (importer) lub inny podmiot, który gwarancji udzielił, nie zaś Sprzedający.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

...