Regulamin promocji "NA DZIEŃ MATKI"

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „NA DZIEŃ MATKI” jest: Plazanet sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bogusza 6. 61-611 Poznań.
 2. Akcja promocyjna NA DZIEŃ MATKI zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 17 maja - 26 czerwca 2019 roku, z zastrzeżeniem punktu 1.
 3. Promocja obowiązuje w podanych sklepie internetowym: https://unwash.com.pl
 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Czas trwania promocji obowiązuje okres: 17 maja - 26 czerwca 2019 roku.
 2. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych zestawów.
 3. Udzielony rabat z tytułu promocji „NA DZIEŃ MATKI” nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi rabatami dostępnymi na https://unwash.com.pl
 4. Kod rabatowy, uprawniający do 20% zniżki, należy wpisać w odpowiednio przygotowane miejsce w koszyku zakupowym, po wybraniu produktu.
 5. Zwielokrotnienie ilości zakupionych produktów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu większego niż 20% uzyskanego z kodu promocji "NA DZIEŃ MATKI"
 6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż raz, pod warunkiem każdorazowego wpisania kodu rabatowego w odpowiednio przygotowane miejsce.
 7. Firma Plazanet sp.z o.o. w promocji „NA DZIEŃ MATKI” dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat, zwracając wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt.

Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie https://unwash.com.pl
 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.
 3. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.